เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

Hotline

080-995-6990

เราช่วยคุณได้

@tripweserve

Travel License : 11/09404

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ ฮ่องกงน่านน้ำสากล ( 1 แถม 1 ) Resorts World One (Cruise Only) 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ ฮ่องกงน่านน้ำสากล ( 1 แถม 1 ) Resorts World One (Cruise Only) 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ ฮ่องกงน่านน้ำสากล ( 1 แถม 1 ) Resorts World One (Cruise Only) 3วัน 2คืน

ฮ่องกง ล่องน่านน้ำสากล ฮ่องกง น่านน้ำสากล 1 แถม 1 Resort World One 3 วัน 2 คืน ฟรี กิจกรรม และ อาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ

รหัสทัวร์

CRU_0174

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

24 พ.ย. 66 - 26 เม.ย. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

11,500 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Resorts World One

Resorts World One

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Interior Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

11,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Oceanview Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

14,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Palace Suite

พักห้องละ 2 ท่าน

34,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Interior Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

11,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Oceanview Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

14,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Palace Suite

พักห้องละ 2 ท่าน

34,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : FRI

วันที่ : -

ท่าเรือ : ฮ่องกง

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 21.00

ลำดับ : 2

วัน : SAT

วันที่ : -

ท่าเรือ : ล่องน่านน้ำสากล

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 3

วัน : SUN

วันที่ : -

ท่าเรือ : ฮ่องกง

เวลาเรือถึง : 12.00

เวลาเรือออก : -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)

- ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ Resorts World One ตามที่ทางเรือได้เตรียมไว้ให้ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

- ภาษีท่าเรือ

อัตรานี้ไม่รวม

- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

- ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 1,800 บาท /ท่าน สำหรับผู้โดยสารคนที่ 3/4 สำหรับ **โปรมา4จ่าย2 ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 1,800 บาท/ท่าน สำหรับผู้โดยสารคนที่3 **โปรฟรีค่าห้องพักคนที่3

- ค่าทิปพนักงานบนเรือ 150 HKD หรือ 20USD / ท่าน /คืน (ชำระบนเรือ) สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ 200 HKD หรือ 25USD / ท่าน /คืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป

- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

- ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

- ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ

- ค่าอาหารพิเศษที่สั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ แพ็คเกจเครื่องดื่มที่สั่งกับทางเรือสำราญ

- ค่า Wifi บนเรือสำราญ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ค่าตรวจ Antigen Rapid Test (ถ้ามี)

การจองและชำระเงิน

- ชำระค่าเรือเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยัน

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และจำนวนห้องว่าง

- การไม่เข้าร่วมกิจกรรม, โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี

นโยบายการยกเลิก

- ** ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง กรณียกเลิกการเดินทางบริษัทฯ เรียกเก็บเงิน 100% ทุกกรณี

จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง

แพคเกจเรือสำราญคล้ายกัน